Shwe Oo Min Sayadaw

Shwe Oo Min Sayadaw (formálně též Sayadaw Bhaddanta Kosalla Mahá Théra) se narodil r. 1913 v oblasti Mon v jižní Barmě jako nejstarší z 5-ti dětí. V 9-ti letech ordinoval jako buddhistický novic a ve 20-ti letech se pak stal plně ordinovaným mnichem. Studoval základní i vyšší pálijské buddhistické texty (Tipitaka, Atthakatha, Tika).

Meditaci se učil od různých učitelů, např. od Ya Kyaw Sayadawgyi. Techniku vipassany se učil přímo u Ct. Mahasi Sayadaw v jeho meditačním centru Mahasi Sasana Yeiktha v Rangúnu, kam přišel r. 1951. Praktikoval zde 10 let a stal se jedním z hlavních učitelů.

Začátkem 60. let pak přesídlil do vlastního meditačního centra Shwe Oo Min Tawya, tehdy ještě v rangúnské čtvrti North Okkalapa. V roce 1988 založil nové meditační centrum Kyauk Ai v oblasti Mon. Roku 1997 pak v Rangúnu založil meditační centrum Shwe Oo Min Tawya Dhammasukha Yeiktha. To bylo vybudované speciálně pro meditující ze zahraničí a brzy stalo světově známým.

Shwe Oo Min byl mnichem 70 let a zemřel 20. prosince 2002 věku 90 let.

Žáky Shwe Oo Min Sayadaw jsou například Ashin Tejaniya a Sayadaw U Jotika.

Ashin Tejaniya

Ashin Tejaniya (alias Sayadaw U Tejaniya) je barmský buddhistický mnich a učitel meditace. Meditaci se začal učit od svých 13-ti let od svého učitele Ct. Shwe Oo Min Sayadaw (1913 – 2002). Než se stal v r.1996 mnichem, žil běžným laickým životem s civilním zaměstnaním.

Navzdory svému uvolněnému přístupu a humoru Ashin Tejaniya zároveň zdůrazňuje opravdovost a odhodlanost pro kontinuální praxi všímavosti a své žáky povzbuzuje, aby ji aplikovali ve všech aspektech svého každodenního života. Ashin Tejaniya je dnes hlavním učitelem v meditačním centru Shwe Oo Min Dhammasukha Tawya v barmském Rangúnu.

Je autorem několika knih o meditaci všímavosti (vipassana). Anglické originály těchto knih rovněž nabízíme zdarma ... vice v anglické sekci webu v založce FREE BOOKS. Jako první v češtině vyšla jeho kniha „Nedívej se povýšeně na nečistoty - vysmějí se ti!“, která výstižně charakterizuje styl jeho učení a přístup k meditaci. Hlavními rysy tohoto přístupu jsou sledování a postupné uvolňování těla a mysli, správný vnitřní postoj, kontinuální všímavost. a rozvíjení moudrosti. Knihu si lze u nás zdarma objednat v tištěné podobě nebo je možno si ji stáhnout elektronicky (rovněž zdarma) z následující internetové adresy: http://sayadawutejaniya.org/teachings/  (v odstavci "Dont look down on the defilements" , ikona "Czech Version"). Další Tejaniyovy publikace viz. záložka KNIHY ZDARMA.

V dubnu 2011 proběhl s Ashinem Tejaniyou 2-týdenní meditační kurz. Uskutečnil se na Váňově Statku v Dubovicích u Pelhřimova. Jednalo se o vůbec první Tejaniyův kurz v Evropě. Celkem se ho zúčastnilo cca 85 lidí, vedle Česka a Slovenska také z mnoha dalších evropských zemí (Německo, Rakousko, Švédsko, Belgie, Velká Británie, ...). V květnu 2013 se obdobný meditační kurz pod jeho vedením uskutečnil znovu. Audio-záznamy a fotografie pořízené na tomto kurzu jsou volně ke stažení v záložkách AUDIO a FOTOGALERIE.

Další informace o Ashinu Tejaniyovi v angličtině jsou na jeho webových stránkách http://sayadawutejaniya.org/.

Steve Armstrong

Steve ve svém přístupu, vycházejícím z více než 30-ti letelé praxe, povzbuzuje k propojování základních principů meditace se všemi oblastmi každodenního života (rodina, práce, osobní rozvoj, vztahy). Vedle samotné meditační techniky na jeho kurzech vystupují do popředí moudrost, soucit, laskavost a také jemný smysl pro humor.

Steve s vipassanou začínal už v sedmdesátých letech 20.stol. Jako buddhisticky mnich 5 let praktikoval meditaci vipassaná a mettá pod vedením Sayadaw U Pandity (tradice Mahasi Sayadaw, Barma). Studoval buddhistickou psychlogii (Abhidhamma) a na svých kurzech ji prezentuje jazykem srozumitelným pro naši kulturu.

Dlouhá léta působil ve vedení Insight Meditation Society (IMS, Barre, USA) a dnes je zde jedním z hlavních učitelů (spolu s např. Josephem Goldsteinem, Sharon Salzberg nebo Jackem Kornfieldem). V posledních letech praktikuje pod vedenim Ashina Tejaniyi (Barma).

Spolu se svou ženou Kamalou založili a vedou meditační centrum na ostrově Maui (Hawaii, USA). Jako laičtí učitelé vedou meditační kurzy po celém světě.

Kurz se Stevem Armstrongem proběhl v České republice 23. až 30. října 2010. Audio nahrávky z tohoto kurzu jsou ke stažení ZDE.

Patricia Genoud

Patricia praktikuje vipassanu a Dzog Čhen. Začínala v Asii v roce 1984 pod vedením Dilgo Kjence Rinpočcheho a Sayadaw U Pandity, v čemž dále pokračovala i na Západě. Svůj učitelský trénink absolvovala v Insight Meditation Society (zkr. IMS) v USA pod vedením legendárního Josepha Goldsteina a dalších učitelů. Od roku 1997 učí vipassanu v Evropě, Israeli a v USA. Také studovala a absolvovala trénink v metodách MSBR (Mindfulness Based stress reduction = snižování stresu na základě všímavosti); dále pak Insight Dialogue ("Vhled & Dialog") a Relational Dharma ("Dharma a vztahy") s Gregory Kramerem (USA) - poslední dvě metody se zabývají aplikací Dhammy v každodenním životě a v mezilidských vztazích. Se svým manželem Charlesem Genoudem (rovněž učitel vipassany) založili v Ženevě vipassanové meditační centrum Vimalakirti (www.vimalakirti.org).

Veřejná přednáška Patricie Genoud proběhla 28. srpna 2012 v Praze.

Meditační kurz "Vhled & Dialog" ("Insight dialogue") s Patricií Genoud proběhl 29. 8. - 2. 9. 2012.

Co je to "Vhled & Dialog" ?

"Vhled & Dialog" ( v angl. originále "Insight Dialogue" ) je mezilidská meditační praxe vycházející ze všímavosti (sati) a zklidnění mysli, která umožňuje, aby nastal meditační vhled a nabízí cenné prostředky pro integraci Dhammy (Dharmy) do běžného života. Touto praxí se učíme rozšiřovat tichou meditaci do sféry mezilidských vztahů skrze mluvení a naslouchání a to celé pod vedením učitele.
Tato praxe je podpořena specifickými instrukcemi a kontemplacemi, které se kombinují s tradiční meditací všímavosti a vhledu (vipassana). Kurz probíhá v tichosti meditace, která je systematicky prokládána dialogy a rozhovory s učitelem.

 

Alexis Santos

Alexis praktikoval meditaci vipassaná od roku 2001, a to v Indii, Barmě a USA. V roce 2003 potkal v Barmě Sayadaw U Tejaniyu a od té doby je jeho žákem. Několik let strávil pod jeho vedením jako mnich. Významný vliv na něj mělo rovněž studium u Ajahna Sumedha a Josepha Goldsteina.

Alexis zdůrazňuje poznávání mysli skrze přirozenou a uvolněnou kontinuitu bdělosti. Praktickým, intuitivním a empatickým přístupem napomáhá rozvoji moudrosti. Alexis je momentálně zapojen do učitelského programu ve Spirit Rock a IMS (známá meditační centra v USA), kde vede meditační kurzy. Mimo USA je pravidelně zván do ČR, Finska a Německa.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer